GeoSoft

Gemt OK  
Sikkerhedsklasse for jordtryk, stål og træ
Lav
Normal
Høj
Faktorer på belastninger
på overfladelaste
på enkeltkræfter
fladelast på væg
Jordtryk
 Brug DS 415 værdier
Funderingsklasse
Lempet
Normal
Skærpet

Partialkoefficienter, værdier i paranteser iht. Norm for fundering DS 415 (4.1) 1998

Alfa (potensfaktor) 0 - 1
tangens til friktionsvinkel
kohæsion ved fundamenter
kohæsion ved stabilitet og jordtryk
pæle og ankre, gamma b1
pæle og ankre, gamma b2
pæle og ankre, gamma b3
Materiale kontrol (Kontrolklasse)
Lempet
Normal
Skærpet
Parametre for træ
Fugtklasse
IU
U
Lasttype
P+L
M
K
Faktorer for træ og stål kan indlæses i Materialekartoteket